Trang chủ > Hướng dẫn sử dụng Email > Hướng dẫn tạo bộ lọc trong Email!

Hướng dẫn tạo bộ lọc trong Email!

Trên dịch vụ Email theo tên miền có hỗ trợ khách hàng tạo bộ lọc email theo một số yêu cầu nhất định.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản email.

Bước 2: Vào phần Tùy chọn --> Bộ lọc --> Tạo bộ lọc mới.

Bước 3: Thiết lập bộ lọc.

Ví du: Thiết lập bộ lọc tự động xóa tất cả các email gửi đến từ email abc@xyz.com.

Các bạn có thể tùy chọn bọ lọc theo chủ đề phù hợp.

Chúc các bạn thành công!

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế