Trang chủ > Hướng dẫn đặt chỗ Tên miền Backoder

Hướng dẫn đặt chỗ Tên miền Backoder

Cách thức thực hiện Backorder tại iNET
Bước 1: Điền thông tin vào form đăng ký (https://backorder.inet.vn/dang-ky.html)...
Nguyên tắc thực hiện Backorder tại iNET
• iNET tiếp nhận yêu cầu từ nhiều ngày và chỉ xử lý yêu cầu vào ngày tên miền ch...
Backorder tên miền là gì ?
Mỗi tên miền đều có vòng đời của nó. Với tên miền .VN sau ngày hết hạn mà chủ th...

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế