Trang chủ > Hướng dẫn khác > Hướng dẫn cài đặt phần mềm Ultraview

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Ultraview

Bên cạnh phần mềm điều khiển máy tính từ xa quen thuộc là Teamview tuy nhiên có hạn chế về thời gian sử dụng vì là bản Trial. iNET giới thiệu một phần mềm điều khiển từ xa khác là Ultraview với tính năng không hề kém cạnh và đặc biệt là hoàn toàn Free.

-  Download phần mềm Ultraview tại đây.

- Chạy file cài đặt vừa download và làm theo hướng dẫn:

Chọn Next >

Chọn Next >:

Chọn Next >

Install

Finish

- Chạy phần mềm Ultraview bạn vừa cài đặt. Giao diện quản trị Ultraview gồm 2 thành phần.

  • Thông tin của bạn để gửi cho đối tác kết nối vào máy tính của mình.
  • Thông tin kết nối đến máy của đối tác (ID, Mật khẩu do đối tác cung cấp)

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế