Trang chủ > Hướng dẫn sử dụng Reseller Hosting > Hướng dẫn các bước thực hiện để đưa 1 website wordpress lên hosting.

Hướng dẫn các bước thực hiện để đưa 1 website wordpress lên hosting.

Chuẩn bị: 

  • Code website: Nén tất cả code web trực tiếp vào 1 file .ZIP
  • Database: Database của website
  • Hosting: Tạo 1 hosting cho tên miền trên cPanel

 

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập vào hosting.

Vào File Manager => 

Chọn thư mục public_html

Upload code lên website:

Đợi cho quá trình upload code lên hosting hoàn thành.

Khi upload lên thành công, và giải nén code vào trực tiếp  thư mục public_html là hoàn thành việc đưa code lên hosting.

Giải nén xong ta có thể xóa bỏ file .ZIP đã up lên để giải phóng dung lượng cho hosting.

Một cách khác, bạn có thể sử dụng các phần mềm hỗ trợ FTP như filezilla ; CuteFTP; ... để đẩy code lên hosting.

Bước 2: Tạo Database ; Userdatabase và gán quyền

Tạo database:

Tạo Userdata:

Phân quyền User với Database:

Bước 3: Import Database dưới local lên hosting

Kết quả import database cũ lên hosting thành công: 

Bước 4: Chỉnh sửa lại cấu hình wp-config.php phù hợp trên hosting mới

Với các thông tin:

  • Tên Database;
  • Userdata;
  • Passwd Userdata;

Chúng ta cập nhật lại vào trong file cấu hình cho chính xác.

Như vậy ta đã hoàn thành việc đưa code lên hosting; và import  database cũ lên host;  cũng như update lại cấu hình theo thông tin dabase và userdata trên host mới. Ngay bây giờ ta có thể truy nhập web để kiểm tra lại kết quả !

Chúc bạn thực hiện thành công !

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế