Trang chủ > Hướng dẫn thay đổi tài khoản quản lý dịch vụ

Hướng dẫn thay đổi tài khoản quản lý dịch vụ

Hướng dẫn chuyển tài khoản quản lý tên miền

Bước 1: Chọn tên miền cần chuyển tài khoản

Bước 2: Nhập tài khoản muốn chuyển

Thông báo xác nhận qua email:

Bước 3: Xác nhận qua email

Sau khi click vào link xác nhận sẽ có thông báo thành công:

Email thông báo chuyển thành công

Bước 4: Kiểm tra tài khoản mới

Chúc bạn thực hiện thành công.!

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế