Trang chủ > Hướng dẫn sử dụng Reseller Hosting > Hướng dẫn lấy tài khoản và đổi mật khẩu Resseller Hosting

Hướng dẫn lấy tài khoản và đổi mật khẩu Resseller Hosting

1. Đăng nhập trang quản lý dịch vụ http://iNET.vn

2. Login

3. Truy nhập trang quản lý dịch vụ.

4. Nhập mật khẩu mới cho Reseller

5. Cập nhật mật khẩu thành công, bạn có thể sử dụng tài khoản và mật khẩu vừa đổi để login vào trang cPanel Reseller của bạn tại địa chỉ theo cấu trúc: https://Hosting-IP-Server-của-bạn:2087

Hoặc bạn không cần nhớ mật khẩu, chỉ cần vào trang Quản lý hosting, và chọn Đăng nhập để login  vào cPanel của  Reseller hosting.

Giao diện login thành công tài khoản Reseller hosting.

Vào tới đây, bạn có thể thực hiện các nghiệp vụ quản trị hosting như tạo gói hosting, tao hosting, đổi mật khẩu cho các hosting...v..v

Chúc bạn thực hiện thành công !

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế