Trang chủ > Hướng dẫn sử dụng Hosting > Hướng dẫn xử lý lỗi “Catchable Fatal Error Object of Class WP_Error Could Not Be Converted to String” trong WordPress

Hướng dẫn xử lý lỗi “Catchable Fatal Error Object of Class WP_Error Could Not Be Converted to String” trong WordPress

Vào một ngày đẹp trời khi truy nhập website của bạn nhận được thông báo lỗi  “Catchable fatal error object of class wp_error could not be converted to string” Mặc dù đã cố gắng tìm mọi cách để khắc phục từ các forum hoặc website  chuyên về wordpress nhưng vẫn chưa xử lý được.

Khi gõ URL của bạn trong trình duyệt sẽ nhận được thông báo này như ở hình ảnh dưới:

“Catchable fatal error: Object of class WP_Error could not be converted to string in /home/******/public_html/wp-includes/rewrite.php on line 326” 

Lưu ý: Các dấu hoa thị là vì lý do bảo mật.

Sau đó, bạn vào cPanel để kiểm tra các tập tin rewrite.php tại dòng 326 trong thư mục wp-includes. Code mà bạn nhìn thấy trong các tập tin có thể được nhìn thấy dưới đây:

function _wp_filter_taxonomy_base( $base ) {
    if ( !empty( $base ) ) {
        $base = preg_replace( '|^/index\.php/|', '', $base );
        $base = trim( $base, '/' );
    }
    return $base;

Chú ý vấn đề không phải nằm ở rewrite.php, do đó không chỉnh sửa hoặc thay đổi bất cứ điều gì trong file này.

Vậy cái gì đã gây ra lỗi Catchable Fatal ? và cách xử lý lỗi  “Catchable Fatal Error Object of Class WP_Error Could Not Be Converted to String

Khi thực hiện kiểm tra Database của website ta thấy rằng, trong bảng wp-options có 1 bảng category_base với giá trị: 

O:8:"WP_Error":2:{s:6:"errors";a:1:{s:30:"wpdb_get_table_charset_failure";a:1:{i:0;s:0:"";}}s:10:"error_data";a:0:{}}​

1. Đăng nhập vào cPanel của bạn và bấm vào phpMyAdmin.
2. Chọn cơ sở dữ liệu của bạn (nó nằm ở phía bên tay trái).
3. Từ danh sách thả xuống của bảng, nhấp vào bảng wp_options.

4. Hãy tìm bảng ở phía bên tay phải thấy có một số nội dung vô nghĩa trong category_base, hãy nhấp vào Edit để thay đổi nó loại bỏ nó đi xong nhấp vào Go.

5. Sau khi thực hiện xong truy nhập lại website và kiểm tra kết quả:

Như vậy là ta đã thực hiện xong việc khắc phục lỗi “Catchable Fatal Error Object of Class WP_Error Could Not Be Converted to String” trong WordPress. Nếu bạn biết một cách khác để xử lý lỗi trên hoặc bạn thấy bài viết này ý nghĩa, hãy chia sẻ để mọi người được biết.

Chúc bạn thực hiện thành công !

 

 

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế