Web server

Hướng dẫn backup dữ liệu trên VPS/Server Linux tự dựng
* Backup dữ liệu file, thư mục * Xác định file, thư mục cần backup ...
Hướng dẫn backup trên cPanel WHM
Trên cPanel WHM để thực hiện backup bạn có thể thực hiện như sau: Bước 1: Đăng...
How to setup timezone for php in CentOS
Setup the default timezone is very necessary for proper data processing send fro...
How to extend limit of import file in phpMyAdmin
Before, limit import file in phpMyAdmin You can change limit of import file ...
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình PHPMyAdmin với NGINX trên CentOS 7
PHPMyAdmin là một công cụ mã nguồn mở được sử dụng để quản trị MySQL. Ngoài việc...
Cấu hình Nginx và PHP-FPM để sử dụng sockets trên CentOS 7
Bạn nên sử dụng Unix socket để tăng hiệu suất cho các kết nối, kết nối của bạn s...
Hướng dẫn cài đăt nginx, mysql, php (LEMP) trên CentOS 7
LEMP là một nhóm các phần mềm mã nguồn mở được cài trên máy chủ Webserver, được ...
Hướng dẫn cài đặt Apache, MySQL, PHP, VSFTP, phpAdmin (LAMP) trên CentOS
Nếu bạn đang sở hữu một phiên bản VPS có cấu hình thấp, việc cài đặt Control Pan...
Xử lý lỗi giới hạn dung lượng file upload khi import database trên phpMyadmin với NGINX
Mặc định phpMyAdmin chỉ cho phép upload import các file .SQL có dung lượng 2M. N...
Cài đặt Kloxo-MR cho VPS Linux Centos6.6
1.Update VPS trước khi cài đặ # yum update -y # yum install yum-utils yum-pr...

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế