Trang chủ > Hỗ trợ dịch vụ tên miền Tiếng Việt > Cách sử dụng tên miền Tiếng Việt

Cách sử dụng tên miền Tiếng Việt

Hiện nay tên miền tiếng Việt đã được phổ biến và sử dụng rộng rãi, hầu hết các dịch vụ hiện nay như hosting, email, blogspot ... đều đã hỗ trợ. iNET hướng dẫn bạn cách sử dụng tên miền tiếng Việt cho các dịch vụ này.

1. Đăng ký một tên miền Tiếng Việt

Bạn cần đăng ký 1 tên miền tiếng Việt, nếu chưa có bạn có thể đăng ký mới với mức giá  chỉ với 50K / 1 năm tại iNET, để đăng ký tên miền bạn có thực hiện theo hướng dẫn Đăng ký tên miền Tiếng Việt.

2. Cách sử dụng tên miền Tiếng Việt

Nếu bạn đăng ký tên miền tiếng Việt tại iNET hiện đã hỗ trợ hầu hết các dịch vụ cho tên miền tiếng Việt như thông thường. Để sử dụng tên miền tiếng Việt bạn chỉ việc truy cập https://iNET.vn và thực hiện đăng nhập vào trang quản lý dịch vụ.

Tại đây bạn thực hiện trỏ các bản ghi cấu hình cho từng dịch vụ sử dụng. Dưới đây iNET hướng dẫn bạn cách sử dụng tên miền tiếng Việt cho một số dịch vụ thông dụng:

2.1 Cách trỏ tên miền Tiếng Việt về hosting

Checkbox đầu dòng tên miền tương ứng và chọn icon Cập nhật bản ghi

Thực hiện trỏ 2 bản ghi như hình dưới, trong đó giá trị địa chỉ IP là địa chỉ IP hosting của bạn:

Chọn Cập nhật để lưu bản ghi vào hệ thống, chờ sau 1 đến 2 phút bạn có thể kiểm tra lại kết quả bằng công cụ nslookup.

 

Kết quả kiểm tra nếu hiện lên địa chỉ IP đã cấu hình ở bước trên là thành công.

2.2 Chuyển hướng tên miền Tiếng Việt tới một Website mong muốn

Nếu bạn muốn chuyển hướng 1 tên miền tiếng việt tới 1 địa chỉ website hoặc link có sẵn, bạn có thể sử dụng dịch vụ Chuyển hướng bằng bản ghi URL Redirect, để sử dụng bản ghi này trong trang quản lý dịch vụ bạn thực hiện như sau.

VD: Thực hiện chuyển hướng tên miền đăngkýtêmiền.vn về link: https://inet.vn/dang-ky-ten-mien​  lần lượt thêm 2  bản ghi sau:

Nhấn Cập nhật để lưu bản ghi vào hệ thống, lưu thành công hệ thống sẽ tự thêm 2 bản ghi A có giá trị trỏ về IP: 123.30.50.111 như hình dưới.

Sau khi trỏ thành công bạn đợi từ 1 đến 2 phút là có thể gõ tên miền lên trình duyệt để kiểm tra kết quả.

2.3 Tạo email theo tên miền Tiếng Việt

2.4 Trỏ tên miền Tiếng Việt về Blogspot

 

Chúc các bạn thực hiện thành công, trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn bạn có thể gọi tới hotline của kỹ thuật iNET để đươc hỗ trợ miễn phí 24/7  theo số máy 0904885057.

 

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế