Trang chủ > Hướng dẫn cài đặt SSL > Hướng dẫn cài đặt SSL trên Apacheweb server

Hướng dẫn cài đặt SSL trên Apacheweb server

Ở phần này, iNET sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt SSL cho website chạy trên môi trường webserver Apache. Tên miền cần cài đặt SSL ở trường hợp này là tenmien.vn

 1. Tạo private key
 • Tạo thư mục chứa key

# mkdir /data/ca-ssl

 • Chạy lệnh dưới để tạo private key cho tenmien.key (hãy chắc chắn server của bạn đã cài đặt openssl )

# openssl genrsa -out /data/ca-ssl/tenmien.key 2048

            

 1. Tạo CSR file
 • Chạy lệnh dưới để tạo CSR cho tenmien.vn

# openssl req -new -key /data/ca-ssl/tenmien.key –out /data/ca-ssl/tenmien.csr

 • Lệnh trên sẽ tạo ra file CSR tenmien.csr được lưu trong thư mục /data/ca-ssl và yêu cầu bạn nhập các thông tin cho tên miền cần đăng kí SSL của bạn. Ngoài ta một số option company name, email, password bạn có thể bỏ qua bằng cách nhập enter.
 • Sau khi tạo xong CSR, các bạn dùng file này để đăng kí SSL cho tên miền từ một số nhà cung cấp tin cậy như Geotrust, GlobalSign. Bạn có thể tham khảo tại đây
 1. Cài đặt SSL
 • Sau khi đăng kí và nhận CA từ email nhà cung cấp gửi về, bạn copy nó và lưu trong file /data/ca-ssl/tenmien.crt
 • Tiếp theo download key intermediate từ trang chủ nhà cung cấp dịch vụ SSL của bạn vào file /data/ca-ssl/intermediate.crt
 • Bây giờ chúng ta đã có đây đủ 3 file /data/ca-ssl/tenmien.key /data/ca-ssl/tenmien.crt và /data/ca-ssl/intermediate.crt. Tiến hành cài đặt vào trong file cấu hình ssl của apche
 • Mở file /etc/httpd/conf.d/ssl.conf bằng lênh

# vi /etc/httpd/conf.d/ssl.conf

 • Trong phần virtual host của domain cần cài đặt CA bạn thêm vào 3 dòng sau

SSLCertificateFile /data/ca-ssl/tenmien.crt

SSLCertificateKeyFile /data/ca-ssl/tenmien.key

SSLCACertificateFile /data/ca-ssl/intermediate.crt

            

 • Lưu lại và restart lại service httpd

# services httpd restart

 • Bây giờ website các được cài đặt SSL an toàn khi truy cập với https

Như vậy chúng ta đã hoàn tất việc cài đặt SSL cho một trang web trên môi trường apache webserver

Chúc các bạn thành công!

iNET- Nhà đăng ký tên miền hỗ trợ khách hàng tốt nhất!

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế