Trang chủ > Hướng dẫn sử dụng Tên miền > Các trạng thái của một tên miền

Các trạng thái của một tên miền

Đối với mỗi tên miền sau khi đăng ký được đưa vào hoạt động, trên kết quả whois kiểm tra tên miền ta thường gặp trường trạng thái tên miền (Domain Status) cho ta biết hiện trạng tên miền đang hoạt động như thế nào.

 • serverTransferProhibited : Trạng thái không cho phép transfer tên miền mức cơ quan quản lý tên miền

 • serverRenewProhibited: Trạng thái không thể được gia hạn. Nó là trạng thái không thông dụng vì nó có hiệu lực trong quá trình tranh chấp pháp lý.

 • serverHold: Trạng thái tên miên đang tạm ngưng mức cơ quan quản lý tên miền

 • serverDeleteProhibited: Trạng thái này cấm xóa mức cơ quan quản lý tên miền

 • serverUpdateProhibited: Trạng thái cấm cập nhật thông tin tên miền mức cơ quan quản lý tên miền

 • pendingTransfer: Trạng thái đang chờ Chuyển đổi nhà đăng ký.

 • pendingDelete: Trạng thái đang chờ Xóa tên miền

 • inactive: Tên miền chưa được đăng ký thành công.

 • addPeriod: Đây là trạng thái sau khi tên miền mới đăng ký,và bị loại bỏ sau một vài ngày.

 • autoRenewPeriod: Tự động gia hạn renewPeriod: Trạng thái cho phép nhà đăng ký hủy tên miền sau khi tên miền đã renew nhưng phải trả một khoảng phí cho nhà cung cấp.

 • transferPeriod: Trạng thái cho phép sau khi tranfer tên miền thành thông thì nhà đăng ký mới có thể yêu cầu nhà cung cấp xóa tên miền

 • redemptionPeriod: Trạng thái cho thấy rằng đăng ký của bạn đã yêu cầu những registry để xóa tên miền của bạn.

 • pendingRestore: Một tên miền đã hết hạn đang được khôi phục về trạng thái ACTIVE. (Chờ khôi phục)

 • clientTransferProhibited: Trạng thái không cho phép transfer tên miền (Cấm chuyển đổi nhà đăng ký).

 • clientRenewProhibited: Trạng thái không cho phép gia hạn tên miền. (Cấm Gia hạn tên miền)

 • clientHold: Trạng thái suspend tên miền (Tạm ngừng tên miền)

 • clientDeleteProhibited: Trạng thái không cho phép xóa tên miền (Cấm hủy domain)

 • clientUpdateProhibited: Trạng thái không cho phép cập nhật thông tin tên miền (Cấm cập nhật thông tin)

 • OK : Trạng thái thể hiện tên miền đang hoạt động bình thường sau khi đăng ký, với trạng thái này tức tên miền chưa được khóa chuyển đổi, nếu chủ thể tên miền có mã auth-code thì có thể chuyển tên miền tới một nhà đăng ký khác.

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế