Trang chủ > Hướng dẫn sử dụng Website > Hướng dẫn trỏ tên miền về web5s

Hướng dẫn trỏ tên miền về web5s

Sau khi khởi tạo website bạn sẽ được sở hữu website dưới dạng tên miền con (subdomain), ví dụ như http://demo11.web5s.com.vn. Nếu bạn có tên miền riêng, bạn có thể cấu hình trỏ về WEB5s và website sẽ chạy trên tên miền riêng này. Ngoài ra, nếu bạn chưa có tên miền, iNET có dịch vụ đăng ký tên miền đi kèm cho tất cả các khách hàng tại: https://inet.vn

Để sử dụng tên miền riêng, bạn chỉ cần thực hiện 2 thao tác:

Cấu hình trỏ tên miền về địa chỉ IP 202.92.4.8

Mỗi Nhà đăng ký sẽ có một trang quản trị tên miền khác nhau, với các tên miền được đăng ký tại iNET, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Dưới đây mình sẽ hướng dẫn trỏ tên miền vietozil.net đã được đăng ký tại iNET:

Bước 1: Đăng nhập đường link: https://iNET.vn

Bước 2: Thực hiện trỏ bản ghi như hình dưới

 

2. Truy cập vào phần quản trị website >> “Cấu hình >> “Tên miền”: Nhập tên miền riêng >> “Lưu lại”.


iNET – Nhà đăng ký tên miền hỗ trợ khách hàng tốt nhất./.

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế