Trang chủ > Hướng dẫn sử dụng Email > Hướng dẫn sử dụng trang quản lý email

Hướng dẫn sử dụng trang quản lý email

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ email theo tên miền tại iNET, mọi tính năng liên quan đến quản trị khách hàng hoàn toàn thực hiện tập trung duy nhất tại trang quản lý dịch vụ.

1. Đăng nhập tài khoản quản lý Email tại: https://inet.vn

Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu:

2.  Trong menu Quản lý Email 

Chọn =>> Quản lý Email =>> Tick chọn gói Email  =>> Quản trị

3.    Trong giao diện quản trị Email

Thông tin gói email:

 • Tên miền: tên miền gán theo email (VD: support@inet.vn)
 • Máy chủ gửi mail: smtp.mailer.inet.vn
 • Máy chủ nhận mail: store.mailer.inet.vn
 • Dung lượng trên mailbox: dung lượng đã sử dụng / dung lượng tổng.
 • Tài khoản: tài khoản đã tạo / số lượng tài khoản tối đa.
 • Nhóm mail: nhóm đã tạo / số lượng nhóm tối đa.

Thêm tài khoản:

 • Tên hiển thị (VD: Nguyễn Văn A)
 • Tài khoản (VD: nguyena@inet.vn)
 • Trạng thái: Hoạt động/Khóa
 • Mật khẩu: bao gồm đầy đủ ký tự viết hoa, ký tự thường, ký tự số, ký tự đặc biệt và ít nhất 10 ký tự (VD: Abcd@#1234)
 • Dung lượng: giới hạn dung lượng của mailbox được tạo ra.
 • Chuyển tiếp tới: email cùng nhận với email được tạo.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn “Lưu lại”

Tính năng quản trị Email​

Thêm nhóm mail:

Trong trường hợp bạn cần gộp các user thành 1 nhóm để thuận tiện trong việc gửi mail tới nhiều người mà không cần nhập tài khoản mail của từng thành viên, bạn thực hiện theo hướng dẫn:

 • Email: nhập tên của nhóm (VD: nhom1@inet.vn)
 • Tên hiển thị (VD: Nhóm Một)
 • Trạng thái: Hoạt động/Khóa
 • Tài khoản trong nhóm: nhập tên tài khoản của các email rồi chọn (VD: linh@inet.vn thì nhập chữ "linh" rồi chọn tài khoản)

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế