Trang chủ > Hướng dẫn sử dụng Email > Khắc phục lỗi không đăng nhập được tài khoản Email Server

Khắc phục lỗi không đăng nhập được tài khoản Email Server

Trong trường hợp các tài khoản Email không đăng nhập được, sẽ có các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Lỗi đăng nhập “Sai mật khẩu”

1. Kiểm tra việc nhập Password, cần nhập chính xác mật khẩu:

Kiểm tra “CAPS LOCK” có bật không

Kiểm tra các phần mềm gõ tiếng việc như: Unikey, Vietkey …

2. Nếu quên mật khẩu cần liên hệ với người quản lý để có thể Reset lại mật khẩu.
Đổi lại mật khẩu với tải khoản Admin cần thực hiện như sau:
 
Truy cập vào trang: http://mail.tenmiencuaban:7071
 
Đăng nhập với tài khoản admin
 
Chọn “Manage”
 
 
Chuột phải vào tài khoản, chọn  “Change Password”
 
 
Nhấn “OK” để lưu lại
 
Quay lại đăng nhập bình thường
 
 
 

Trường hợp 2: Lỗi không đăng nhập được do đăng nhập sai quá nhiều lần

Trong trường hợp này, cần truy cập vào trang quản lý Email với tài khoản “admin”

Truy cập vào địa chị: https://mail.tenmiencuaban:7071

Đăng nhập với tài khoản “admin”

Vào phần “Manage” ở cột bên trái

Lưu ý: xem tình trạng của Email ở phần “Status”, Email nào hiện “Locked” nghĩa là đang bị khóa do đăng nhập sai quá nhiều lần

Kích hoạt lại Email cần chuột phải vào Email bị khóa, chọn “Edit”

 

Nhấn vào phần mũi tên ở dòng “Status” trong phần “Account Setup”, chọn “Active” để kích hoạt tài khoản Email.

Nhấn “Save” ở góc trên bên phải để lưu cấu hình

 

Quay lại đăng nhập bình thường

Chúc bạn thành công!

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế