Trang chủ > Hướng dẫn sử dụng Hosting > Hướng dẫn sử dụng Filezilla upload code lên hosting

Hướng dẫn sử dụng Filezilla upload code lên hosting

Để thực hiện FTP bằng Filezilla, bạn cần có các thông tin sau:

  • Địa chỉ IP 
  • Tài khoản đăng nhập hosting
  • Mật khẩu của tài khoản đăng nhập

Sau đây, iNET sẽ hướng dẫn lấy các thông tin trên để kết nối FTP lên hosting bằng Filezilla

Bước 1: Lấy thông tin tài khoản (nếu đã biết thông tin tài khoản thì bỏ qua bước này)

Đăng nhập trang quản lý dịch vụ tại: https://inet.vn 

Vào danh sách Quản lý hosting, chọn Cập nhật mật khẩu.

 

Nhập mới mật khẩu

Như vậy ta đã có 2 thông tin là Tài khoản đăng nhậpMật khâu

Để biết địa chỉ IP của hosting bạn xem ở đây

Bước 2: Kết nối hosting thông qua Filezilla

Bật phần mềm Filezilla

Chọn tab “File”  chọn dòng “Site Manager…”  cửa sổ mới hiện ra, bạn điền thông tin và tùy chỉnh như sau:

  • Host: địa chỉ IP hosting
  • Protocol: chọn giao thức kết nối “FTP – File Transfer Protocol
  • Encryption: chọn “Only use plain FTP (insecure)
  • Logon Type: chọn kiểu đăng nhập “Normal
  • User : tên tài khoản đăng nhập
  • Password : mật khẩu đăng nhập

Sau khi chọn và nhập đầy đủ thông tin, nhấn “Connect

Thông báo kết nối thành công như hình dưới.


 
Chúc bạn thành công.!

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế