Trang chủ > Hướng dẫn sử dụng Cloud VPS > Hướng dẫn sử dụng Direct Admin > Làm thế nào để tắt thông báo brute force trên Direct Admin

Làm thế nào để tắt thông báo brute force trên Direct Admin

Trong Direct Amin trigger  brute_force_notice_ip.sh gửi các thông báo khi sảy ra tấn công brute force, DirectAdmin có một tùy chọn để ngăn chặn việc gửi các thông báo này, nhưng vẫn gọi kịch bản bình thường để chặn IP.

1.) SSH vào server bằng tài khoản root, sau đó gõ lệnh:

echo "hide_brute_force_notifications=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

2.) Khởi động lại dịch vụ DirectAdmin để có hiệu lực:

/etc/init.d/directadmin restart
Chúc bạn thực hiện thành công !

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế