Trang chủ > Hướng dẫn sử dụng Tên miền > Ý nghĩa và cách sử dụng bản ghi URL Redirect

Ý nghĩa và cách sử dụng bản ghi URL Redirect

Bản ghi URL Redirect là bản ghi chuyển hướng truy nhập.

Bản ghi này được sử dụng trong trường hợp bạn có 1 tên miền muốn người truy nhập khi gõ tên miền này thì tự động chuyển đến website của 1 tên miền khác

VD: Trỏ bản ghi URL Redirect cho tên miền kites.com.vn về trang https://iNET.vn. Khi gõ kites.com.vn sẽ vào trang https://iNET.vn. Cách trỏ bản ghi này như sau:

Trong trang quản lý tên miền kites.com.vn, trỏ bản ghi:


 

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế