Trang chủ > Tài nguyên sử dụng trên các hệ thống Hosting iNET

Tài nguyên sử dụng trên các hệ thống Hosting iNET

Các hệ thống hosting iNET cung cấp cho khách hàng đang sử dụng phần mềm cPanel WHM chuyên nghiệp nhất hiện nay. Để đảm bảo chất lượng trên từng gói ở môi trường shared hosting, các tài khoản hosting được phân bổ tài nguyên sử dụng nhất định

  1. Hosting linux, wordpress: Hệ thống thích hợp các cho cá nhân, doanh nhiệp có nhu cầu chạy website với quy mô vừa và nhỏ. Các gói hosting được phân bổ các tài nguyên theo các gói như dưới

Gói

A

B

C

CPU (Core)

1

2

2

RAM (MB)

1024

1024

2048

IO (MB)

2

3

5

Inode

100000

200000

250000

Entry Process

20

30

40

 

 

  1. SEO Hosting: Hệ thống thích hợp cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu chạy SEO với nhiều website vệ tinh. Là một tài khoản hosting được phép addon nhiều domain và có thể tùy biến thay đổi địa chỉ IP cho mỗi addon domain tạo ra. Các gói hosting được phân bổ các tài nguyên sử dụng theo các gói như dưới

Gói

A

B

C

CPU (Core)

1

2

3

RAM (MB)

1024

1536

2048

IO (MB)

2

3

5

Inode

200000

250000

300000

Entry Process

20

30

40

 

 

  1. Reseller SEO Hosting: Hệ thống thích hợp cho khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp chạy SEO với nhiều hệ thống website vệ tinh, các công ty thiết kế web theo yêu cầu có nhu cầu hosting cho khách hàng của mình. Mỗi Reseller tạo được nhiều tài khoản hosting có thể tùy biến thay đổi địa chỉ IP và các tài khoản hosting được phân bổ các tài nguyên sử dụng  giống nhau như dưới

CPU (Core)

1,5

RAM (MB)

1024

IO (MB)

2

Inode

150000

Entry Process

20

 

 

  1. Số lượng kết nối Mysql đồng thời: 30 kết nối trên tài khoản hosting
  2. Số lượng gửi mail: 100 email/giờ/domain

 


CPU: là số lượng core tối đa  được sử dụng trên gói hosting

RAM: là số lượng RAM vât lý tối đa được sử dụng trên gói hosting

IO: Tốc độ truy xuất dữ liệu tối đa tại 1 thời điểm trên gói hosting

Inode: Số lượng file, thư mực được tạo tối đa trên gói hosting

Entry Process: Số tiến trình PHP xử lý đồng thời tối đa tại 1 thời điểm trên gói hosting

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế