Trang chủ > Hướng dẫn sử dụng Cloud VPS

Hướng dẫn sử dụng Cloud VPS

Hướng dẫn sử dụng SSH Key để kết nối Linux Server
_Cloud VPS tại iNET cung cấp hai cách kết nối: dùng keypair và dùng password. _B...
Hướng dẫn sử dụng và thiết lập Cloud VPS tại iNET
Khi sử dụng dịch vụ VPS Cloud tại iNET, bạn sẽ có một control panel để có thể ch...
Hướng dẫn cài lại hệ điều hành cho cloud VPS (Phần 1)
Trong quá trình sử dụng VPS, trường hợp bạn cần cài mới lại hệ điều hành các bướ...
Hướng dẫn cài mới hệ điều hành cho máy chủ Cloud VPS tại iNET (Phần 2)
Sau khi đăng ký thành công VPS hệ thống Cloud VPS của iNET sẽ cấp cho bạn một kh...
Hướng dẫn sử dụng các chức năng quản lý máy chủ Cloud VPS tại iNET
Để quản lý máy chủ VPS qua giao diện control panel bạn đăng nhập trang https://i...
Hướng dẫn reboot máy chủ Cloud VPS
Đăng nhập trang quản lý VPS theo hướng dẫn tại đây: >>Hướng dẫn đăng nhập...
Hướng dẫn shutdown/start máy chủ cloud VPS
Trong một số trường hợp nếu muốn bạn có thể chủ động thực hiện shutdown máy chủ ...

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế