Trang chủ > Hướng dẫn sử dụng Tên miền > Hướng dẫn tên miền sử dụng nameserver tại iNET.

Hướng dẫn tên miền sử dụng nameserver tại iNET.

Với tên miền không đăng ký tại iNET muốn sử dụng DNS của iNET, Quý khách thực hiện theo các bước sau:

Bước 1- Đăng nhập trang quản trị https://iNET.vn --> DNS:

 

Bước 2- Thêm tên miền cần sử dụng:

Bước 3- Quét bản ghi đang sử dụng:

Bước 4 - Cập nhật Nameserver tên miền về ns1.inet.vn và ns2.inet.vn:

Chọn Hoàn thành để lưu lại kết quả!

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế