Trang chủ > Hướng dẫn sử dụng Cloud VPS > Web server > Hướng dẫn cài đặt Apache, MySQL, PHP, VSFTP, phpAdmin (LAMP) trên CentOS

Hướng dẫn cài đặt Apache, MySQL, PHP, VSFTP, phpAdmin (LAMP) trên CentOS

Nếu bạn đang sở hữu một phiên bản VPS có cấu hình thấp, việc cài đặt Control Panel như Kloxo, Webmin, DirectAdmin… là rất lãng phí tài nguyên hiện có. Trong bài này iNET xin giới thiệu cách cài đặt Apache, PHP, MySQL trên Centos trên máy chủ Linux Centos.

#yum update

Cài đặt Apache

#yum install httpd

Khởi động apache

#service httpd start

Cài đặt MySQL


#yum install mysql-server

Cấu hình tự động chạy mysql sau khi reboot máy chủ:


#chkconfig --levels 235 mysqld on
 

Khởi động MySQL:
 

# service mysqld start
 

Để bảo mật mysql bạn cần tạo mật khẩu cho tài khoản root
 

# mysql_secure_installation

Máy tính sẽ hỏi bạn mật khẩu, bạn chỉ việc nhấn Enter để vào, chọn Y [yes] để tạo mật khẩu cho tài khoản root, bạn hãy khai pass bất kỳ, càng bảo mật càng tốt. Hệ thống sẽ hỏi bạn vài câu hỏi, hãy chọn Yes.

Cài đặt PHP hỗ trợ MySQL

Bạn cài các gói sau:


# yum install php php-mysql php-gd php-imap php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-cli php-mbstring php-mcrypt php-mssql php-shout php-snmp php-soap php-tidy


Sau khi cài xong, bạn hãy khởi động lại Apache


#service httpd restart

Tạo Virtual Host
Để phục vụ cho việc thiết kế web, bạn cần phải tạo Virtual Host để trỏ tên miền đến và chứa nội dung web.

Đầu tiên vào vào quản lý tên miền inet.vn để trỏ về IP 202.92.5.20. Sau đó bạn vào tệp tin cấu hình của Apache để tạo virtual host

 

#vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
 

Kéo xuống cuối cùng và thêm:

DocumentRoot /home/ inet.vn
DirectoryIndex index.php index.html
AllowOverride All
Options Indexes FollowSymLinks
 Order allow,deny
  Allow from all 
ServerName inet.vn
ServerAlias www.
inet.vn

Tạo user và group
Bước này sẽ tạo user và group có quyền trên thư mục /home/inet.vn

 

Tạo username là: thietkeweb và mật khẩu là 123456
 

#useradd thietkeweb -d /home/inet.vn
#chown -R thietkeweb:thietkeweb /home/inet.vn
#chmod 775 /home/inet.vn
#passwd thietkeweb

 

Nhập 2 lần mật khẩu là 123456

Cài đặt FTP server
 

#yum -y install vsftpd
 

Cấu hình:  

#vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf
 

Khởi động FTP
 

#service vsftpd start
 

Cấu hình tự động chạy khi khởi động lại máy chủ
 

#chkconfig vsftpd on
 

OK. Bạn có thể dùng phần mềm cuteFTP để đăng nhập.

Cài đặt phpMyAdmin

 

Bạn vào http://www.phpmyadmin.net/home_page/downloads.php để chọn gói phù hợp. Chú ý chọn file có phần mở rộng là tar.gz
 

# wget http://sourceforge.net/projects/phpmyadmin/files/phpMyAdmin/4.4.7/phpMyAdmin-4.4.7-all-languages.tar.gz
# tar xvfz phpMyAdmin-4.4.7-english.tar.gz -C /home/inet.vn
#cd /home/inet.vn
# mv phpMyAdmin-4.4.7-english phpMyAdmin
# cd phpMyAdmin
# cp config.sample.inc.php config.inc.php

 

Toàn bộ cài đặt đã xong, chúc các bạn thành công!

Như vậy, bạn đã có trong tay bộ ba service khá ổn để có thể chạy website của mình trên nền tảng CentOS mà không cần control panel quản lý hosting nào cả. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên trên VPS, đồng thời nâng cao tay nghề mò mẫm command.

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế