Trang chủ > Hướng dẫn sử dụng Email > Hướng dẫn cấu hình sử dụng email theo tên miền

Hướng dẫn cấu hình sử dụng email theo tên miền

Zimbra mail server là một hệ thống cài đặt trên máy chủ phục vụ mail, có thể chạy trên tất cả các loại nền tảng khác nhau (windows, linux, mac), nhưng đặc biêt mạnh mẽ trong việc sử dụng các công cụ mã nguồn mở làm nền tảng (linux, java, mysql…). Zimbra cũng là một sản phẩm mã mở, thừa hưởng rất nhiều những tính năng tinh túy của cộng đồng phát triển thế giới. Theo đó, hệ thống mail server sử dụng Zimbra có khả năng mở rộng rất cao, rất mềm dẻo, phục vụ không giới hạn cho mọi mục đích người dùng.

Dưới đây iNET sẽ hướng dẫn cấu hình bản ghi cho tên miền để sử dụng email  Zimbra tại iNET.

Chú ý: Hướng dẫn bên dưới thực hiện demo với tên miền kites.com.vn; quý khách thực hiện tương tự và thay bằng tên miền của mình

1. Cấu hình bản ghi cho tên miền sử dụng dịch vụ email.
a. Đối với khách hàng sử dụng tên miền tại iNET.
Bước 1: Truy nhập trang https://iNET.vn, sử dụng tài khoản đã được cấp khi đăng ký dịch vụ (thường là tài khoản email mà bạn khai khi đăng ký dịch vụ ) đăng nhập.

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản:
1- Nhập tài khoản: Là email đăng ký dịch vụ.
2- Nhập mật khẩu đã được cấp.
Trường hợp quên mật khẩu, bạn có thể sử dụng chức năng Quên mật khẩu, nhập email vào ô theo yêu cầu, hệ thống sẽ tử động gửi link reset mật khẩu tới email của bạn. Bạn click vào đường link đó và tạo mật khẩu mới.
3- Chọn đăng nhập để vào trang quản lý dịch vụ.

Giao diện đăng nhập thành công.

Bước 3: Chọn Quản lý tên miền.

Tích chọn Ô vuông đầu dòng để chọn tên miền muốn thay đổi bản ghi, các lựa chọn mở rộng xuất hiện.

Bước 4.Cập nhật bản ghi.

Lần lượt trỏ 4 bản ghi như trong hình, để trỏ bản ghi cho tên miền bạn có thể xem thêm hướng dẫn tại đây. Thông tin các bản ghi cần trỏ và ý nghĩa các bản ghi.

Tên bản ghi Loại bản ghi Giá trị bản ghi Độ ưu tiên Ý nghĩa
mail A 123.30.50.135   Bản ghi này khai báo tạo 1 subdomain mail.kites.com.vn
@ MX smtp.mailer.inet.vn 5 Bản khi MX khai báo máy chủ email
@ TXT v=spf1 a mx ip4:123.30.50.53 ip4:123.30.50.67 ~all   Bản ghi SPF
....... TXT Với bản ghi DKIM cho từng tên miền được cấp khi đăng ký dịch vụ, xem phần hướng dẫn bên dưới để trỏ bản ghi này   Bản ghi DKIM

Lần lượt thực hiện nhập Tên bản ghiLoạiGiá trị bản ghi và chọn Thêm bản ghi để ghi lại bản ghi đồng thời thực hiện trỏ bản ghi tiếp theo. Sau khi hoàn thành trỏ 4 bản ghi trên ta chọn Cập nhật để đẩy bản ghi lên hệ thống.


Thông thường sau khi Cập nhật các bản ghi nhanh nhất sau 15 phút có hiệu lực.

  1. Trường hợp khách hàng sử dụng tên miền nơi khác để đăng ký sử dụng dịch vụ email theo tên miền tại iNET

Đối với khách hàng sử dụng tên miền được đăng ký ở nơi khác, vui lòng truy nhập trang quản lý tên miền và thực hiện tương tự, cũng trỏ 4 bản ghi như bên dưới.

Tên bản ghi Loại bản ghi Giá trị bản ghi Độ ưu tiên Ý nghĩa
mail A 123.30.50.135   Bản ghi này khai báo tạo 1 subdomain mail.kites.com.vn
@ MX smtp.mailer.inet.vn 5 Bản khi MX khai báo máy chủ email
@ TXT v=spf1 a mx ip4:123.30.50.53 ip4:123.30.50.67 ~all   Bản ghi SPF
............. TXT Với bản ghi DKIM cho từng tên miền được cấp khi đăng ký dịch vụ, xem phần hướng dẫn bên dưới để trỏ bản ghi này   Bản ghi DKIM

 

Bản ghi này để chống email khi gửi bị vào spam. Để lấy thông tin bản ghi này ta thực hiện như sau:


Để trỏ bản ghi này, chúng ta lần lượt lấy các thông tin như sau:

  • Phần tên bản ghi: Ta copy nội dung bôi vàng: kites._domainkey  
  • Loại bản ghi: TXT
  • Giá trị bản ghi: Phần bôi xanh, bỏ dấu nháy trên màu đỏ

v=DKIM1; k=rsa;       p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDuBFKR2DhiFJhXFbRZAZz6bRdciYTaaVsqkk9dSmqIobQTtXO0HO

Pacrv0VYSg4N/ORa/jSqc5JOrJ5BORrWXCL8SO5Yz65ThGfSiHPq8MhxfVnE4GxEb5kvRoLcImV/hiNRk77H6XKwQ+9Lt8ifBIW

mAoIIPkeJ0X3m9qQJphXwIDAQAB

Lưu lại thông tin bản ghi bằng cách chọn Thêm bản ghi và Cập nhật.

iNET - Nhà đăng ký hỗ trợ khách hàng tốt nhất!

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế