Trang chủ > Hướng dẫn sử dụng Cloud VPS > Install configure Operating VPS > Hướng dẫn khôi phục mật khẩu root trên CentOS 7

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu root trên CentOS 7

Để thiết lập lại mật khẩu root trên CentOS 7 hoàn toàn khác so với  Centos 6. Dưới đây iNET hướng dẫn bạn cách thức làm thế nào để thiết lập lại mật khẩu gốc trong CentOS 7.

Bước 1: Trong trình đơn khởi động grub chọn tùy chọn để chỉnh sửa.

Bước 2: Chọn e tìm tới dòng có chữ ro

Và thay thế ro bằng rw init=/sysroot/bin/sh :

Bước 3: Sau đó Ctrl+X để bắt đầu và chế độ single user mode.

Bước 4: Bây giờ truy cập vào hệ thống với lệnh này:

# chroot /sysroot

Bước 5: Tạo mật khẩu mới cho tài khoản root.

# passwd root

 Bước 6: Update thông tin vào selinux và thoát khỏi chế độ chroot.

# touch /.autorelabel
# exit

Thoát và khởi động lại hệ thống của bạn. Bạn sẽ có thể đăng nhập và sử dụng hệ thống với mật khẩu mới mà bạn vừa tạo ra.

Trên đây là cách bạn thay đổi mật khẩu root trên CentOS 7. Nếu chưa có VPS để sử dụng, bạn có thể truy nhập vào đây để lựa chọn cho mình một VPS phù hợp.

Chúc bạn thực hiện thành công !

 

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế