Trang chủ > Hướng dẫn khác > Hướng dẫn cài đặt phần mềm Teamviewer

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Teamviewer

- Download phần mềm TeamViewer tại đây.

- Chạy file cài đặt vừa download và làm theo hướng dẫn:

Tích vào "Basic installation" và "Personal / Non-commerical use"

- Chọn Accpt - finish

- Cài đặt thành công thì phần mềm TeamViewer sẽ tự động mở

Giao diện quản trị Ultraview gồm 2 thành phần:

  • Thông tin của bạn để gửi cho đối tác kết nối vào máy tính của mình.
  • Thông tin kết nối đến máy của đối tác (ID, Mật khẩu do đối tác cung cấp)

Copyright © 2005 iNET - Nhà đăng ký Tên miền Việt Nam và Quốc tế